På gång …

Hösten 2023 har vi gjort en biografi över IngaBritt Lundberg, kvinnan bakom www.lundbergsstiftelsen.se som hittills varit en ganska dold person. Genom efterlevande syskonbarn har vi tecknat hennes liv och gärning 25 år efter hennes frånfälle. En intressant historia som genererat massmedialt intresse. Vi har också påbörjat ett nytt och angeläget bokprojekt på uppdrag av Lättlästförlaget. Mer om det längre fram!