På gång …

På uppdrag av fyra kommuner i samarbete har vi våren 2023 tagit fram ett läromedel för spridning till landets alla förskolor och kulturskolor. Den digitala boken Musik för språkets skull – handbok för pedagoger och familjer i förskolan är ett konkret resultat av ett mångårigt projekt finansierat av Allmäna arvsfonden: Små barns skapande. Ett spännande och viktigt uppdrag, att sprida budskapet att en satsning på musik är en satsning på språk! Vi har också på uppdrag av Emil och Maria Palms stiftelse tagit fram en biografi över paret Palm, som i flera decennier drev anrika Hotel Royal i Göteborg. Nya uppdrag väntar och mer om det kommer inom kort …