På gång …

På uppdrag av fyra kommuner i samarbete ska vi ta fram ett läromedel för spridning till landets alla förskolor och kulturskolor. Projektet, Små barns skapande, är finansierat av Allmänna arvsfonden och slutredovisas i augusti 2023. Hösten 2021 inleddes arbetet med att kommunicera, skriva artiklar och följa och dokumentera processen. Ett spännande och viktigt uppdrag, att sprida budskapet att en satsning på musik är en satsning på språk! Följ processen på facebooksidan: @smabarnsskapande