Musik för språkets skull

Musik för språkets skull – en digital handbok för förskolan

Arvsfondsprojektet Små barns skapande har sammanfört fyra svenska kommuner med ett gemensamt: de vet vad musik i förskolan kan göra för barns språkutveckling. I samarbete med kommunala kulturskolor har man i Göteborg, Mölndal, Motala och Örebro, på lite olika sätt, gjort samma erfarenhet och kommit fram till att en satsning på musik är en satsning på språk. Den samlade erfarenheten, som står lika stadigt i forskning som i starka upplevelser i vardagen, finns nu paketerad i en digital bok, fri för nedladdning i hela landet.

Målet med projektet är att sprida ny kunskap till förskolor och kulturskolor i hela landet. Inom projektet har de medverkande förfinat sina metoder, inspirerat varandra och delat med sig av  arbetssätt som gör både barnen och deras föräldrar delaktiga och medskapande. I förlängningen syftar projektet till att öka måluppfyllelsen för alla barn för att på sikt skapa en mer jämlik förskola och kulturskola. Slutprodukten, den digitala boken du kan ladda ner här, är framtagen av oss, liksom bokens filmer som finns på Youtubekanalen Små barns skapande. Undervisningsmaterialet kan börja användas direkt i förskolor, kulturskolor, familjecentraler och av familjer i hemmet. Ett digitalt material med beskrivningar, ljud och filmer lättillgängliga för alla. Det kräver bara vilja och lust, ingen musikaliska förkunskaper. Så ladda ner boken, kolla in filmerna, och kör på! Lycka till!

Läs eller ladda ner boken här

Små barns skapande på Youtube