Mia Palm – hotellägare med patos

På uppdrag av Emil och Maria Palms stiftelse har vi tagit fram en biografi över Mia Palm, som hon kallades i folkmun.
”Driftig, framgångsrik, emellanåt rätt barsk, men absolut rättvis.” Mia Palm drev i decennier anrika Hotel Royal i Göteborg på ett sätt som satte sig i väggarna. Det här är berättelsen om hennes liv.