Storytelling in the orchestra

Ett projekt finansierat av Stiftelsen Signatur där elever i föreningen Dream Orchestra, en orkester för alla men främst ensamkommande flyktingungdomar, fått öva sig i olika uttryckssätt genom storytelling. Workshops i text, bild, dans, sång och musik har resulterat i ännu en digital bok producerad av oss. ”Storytelling in the Orchestra” publicerad (på engelska) i augusti 2023 finns nu tillgänglig för nedladdning. 

https://dreamorchestra.se/publications/