Petersson-Grebbe

Petersson-Grebbe
– en stiftelse och ett syskonpar

”Modest och hårdför”, så beskrivs Holger Grebbe, medan hans syster Ann-Marie beskrivs som ”flärdfull och hjärtekrossad”, i denna bok som inte bara innehåller berättelsen om deras liv på Fänneslunda säteri utanför Ulricehamn, utan också om den stiftelse de lämnat efter sig. 

Historien om Fänneslunda kanske tar sitt slut med detta barnlösa syskonpar, men desto viktigare var det då att i ord och bild fånga den tid som flytt. Det har vi gjort, på uppdrag av stiftelsen Petersson-Grebbe, som i sin tur har i uppgift att främja skogsforskningen i Sverige. En allt viktigare uppgift i takt med vårt ökade behov av att använda och vårda vårt lands rika tillgångar på skog och mark.