Vi är proffs på böcker

Med tre journalistiska kompetenser i ryggen startade vi AB 3droppar i april 2014 för att vi då bestämde oss för att göra vår första bok. Som författare, fotograf och formgivare har vi sedan dess producerat många titlar. Reportageböcker, biografier, kulturskrifter och jubileumsböcker. Vi hittar uppdrag som är intressanta för oss och uppdragsgivare hittar till oss när de vill förverkliga sina bokidéer. Oavsett upprinnelsen går vi in i varje projekt med stort engagemang. Med lång erfarenhet och ett professionellt förhållningssätt kan vi erbjuda allt från en fin broschyr till en exklusiv bok i halvfranskt band.

Vi kan erbjuda ett helt koncept, från idé till färdig bok, eller valda delar; författande, bildsättning, textredigering, redaktörskap, formgivning. I nära samarbete med B4 Press ombesörjer vi också tryckofferter och tryck.

Här hittar du det vi hittills har gjort.

Här kan du beställa/ladda ner det som intresserar dig.

Här kan du ta kontakt med oss om du vill presentera en idé.

Välkommen!

Malin, Lisa & Katharina
text bild form


Våra böcker