På gång …

I december 2020 inleddes vårt nästa, långsiktiga, projekt. På uppdrag av fem kommuner i samarbete ska vi ta fram ett läromedel för spridning till landets alla förskolor. Detta som en del i ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Mer om det kommer vi att berätta om under hösten 2021 när det arbetet kan ta fart …