El Sistema

IMG_0631Våren 2009 skrev Malin Clausson i Göteborgs-Posten nyheten om att Göteborgs symfoniker tillsammans med kulturskolan i Angered hade planer på att starta en ny sorts musikskola i stadsdelen Hammarkullen. Detta på initiativ av symfonikernas världsberömda dirigent Gustavo Dudamel och efter den förlaga i Venezuela som han själv fostrats till klassisk superstjärna i – El Sistema.

Ett år senare startar den första El Sistema-undervisningen i Sverige och modellen får snabb spridning. Efter sex år finns undervisningen i klassiska musikinstrument och körsång, som bedrivs 3 gånger i veckan på eftermiddagstid, i cirka 30 kommuner från norr till söder.

8 000 barn och deras familjer har genom El Sistema, med musiken som verktyg, inkluderats i den svenska kulturskolan och i ett socialt nätverk de tidigare inte hade. El Sistema är i dag på många kulturpolitikers läppar, så även kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Den kulturskoleutredning som presenterades för regeringen hösten 2016 lyfter också metodens särart.

I februari 2015 förverkligade Malin Clausson genom stipendier en resa till Venezuela tillsammans med Lisa Thanner. De gjorde också nedslag på El Sistemaskolor runt om i Sverige.
Resultatet blev reportageboken El Sistema – svensk kulturskola i förändring. Den är idag kurslitteratur på Högskolan för scen och musik i Göteborg, säljs i konserthusen och är beställd till många bibliotek och tryckt i en andra upplaga i december 2015. Beställ ditt ex här: http://www.b4press.se