Av oss

Ibland börjar ett bokprojekt med ett reportage. Ibland genererar ett bokprojekt reportage. Boken om El Sistema inleddes med en resa till Venezuela, som blev både ett utlands- och kulturreportage i Göteborgs-Posten i mars 2015.
Det kan du läsa här: Musik mot fattigdom

Ett halvår senare, i samband med att boken utkom till Bokmässan i september, skrev vi ett reportage till om El Sistema – fast då med fokus på den nu femåriga verksamheten i Sverige.
Det kan du läsa här:
Femåring som utmanar svensk kulturskola

Intresset för El Sistemas utveckling i Sverige håller i sig. Så det har blivit fler reportage. I början av 2016 publicerade både gatutidningen Faktum ett stort reportage om El Sistema med fokus på en fyrabarns-familj i Hammarkullen, Göteborg, som tack vare musikskolan brutit ett utanförskap efter år av papperslöshet, rotlöshet, periodvis hemlöshet och arbetslöshet.

I februari 2016 publicerade också tidningen Dagens Arbete ett stort bildreportage med vårt material från Venezuela och Sverige.

Det kan du läsa här: Musik utan gränser