Eriksberg

På Eriksbergs vårdcentral hänger Lisa Thanners bilder från appen Det går över/The Change permanent utställda.
I korridorer och väntrum kan blicken vila på stillsamma porträtt och glada skvätt.