Världskulturmuseet

Den 18 oktober 2014 firade vi Internationella Klimakteriedagen på Världskulturmuseet i Göteborg. Utställning, samtal, mingel, bubbel, ballonger och ett fantastiskt roligt och specialskrivet scenframträdande av skådespelande musikerna Åsa Gustafsson och Carita Jonsson som sjöng klimakteriets lov och startade tamponginsamling till bättre behövande. En rolig dag!